Cerca nel blog

sabato 29 aprile 2017

Pesta Wajah Kudus


WajahMu kucari :

Kucari Wajah Yesus yang menderita !

Kucari Wajah Yesus yang bangkit dengan mulia !

Kucari Engkau dalam diri sesamaku manusia !

Engkaulah Wajah yang sungguh kucari.

janganlah Kausembunyikan WajahMu dari padaku.Mazmur 27

Tuhan adalah terangku dan keselamatanku:
kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku: terhadap siapakah aku harus gemetar?
Ketika penjahat-penjahat menyerang aku

Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini:
diam di rumah Tuhan seumur hidupku, untuk menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya.

Ia melindungi aku dalam pondok-Nya pada waktu bahaya.
Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian kemah-Nya,
Ia mengangkat aku ke atas gunung batu.

Hatiku mengikuti firman-Mu: "Carilah wajah-Ku!";
maka wajah-Mu kucari, ya Tuhan.

Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka, Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku
dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku!Sumber Cahaya
Doa dari Anna Maria CanopiTuhan Yesus, tanganMu yang ditembusi paku setelah Kebangkitan, telah menjadi sumber cahaya. Berbahagialah yang boleh melihat dan menyentuhnya,   dan   lebih   berbahagia   dia   yang   tanpa   melihat, percaya.

Dengan mengkontemplasikan kedua tangan itu dengan mata iman kami boleh bersukacita. Bantulah kami agar tidak melupakan betapa besar nilai tebusan kami dan semoga kami tidak bermegah selain dalam Salib SuciMu

Dan ketika kami dipanggil untuk membagikannya, berikanlah kepada iman  kami  satu  kekuatan  baru,  kepada  kasih  kami,  sukacita  yang besar, sebab dengan salibMu seluruh hidup kami memancarkan kekudusan dan keindahan.

Tuhan Yesus yang bangkit dan hidup, Engkau selalu berada di tengah kami: terpesona oleh pantulan cahaya yang keluar dari telapak tanganMu, kami ingin selalu tinggal bersamaMu. Amin.Doa 

Kami ingin memiliki pandanganMu ya Tuhan, untuk membedakan kehidupan kami di 

bumi yang kering ini dengan kehidupan yang akan datang,   benih Kerajaan yang

 bertunas dan  berkembang.  

 Kami  sering  berhenti  dengan  memandang apa yang tampak dari luar, dan kami

 cenderung terbawa oleh sikap antusias yang bersifat sementara atau pesimis. 
  
Engkau mengajarkan kami untuk tidak berhenti hanya pada apa yang kelihatan, tetapi   
yakin  dan percaya seperti  seorang  penabur yang  memahami  apa  yang  tidak 

 dipahami  oleh  orang  lain:

 bahwa KerajaanMu hadir di tengah kami, tersembunyi dari apa yang  dipahami  ole

 panca  indra  kami,  namun  tidak tersembunyi dari iman kami sendiri.  

Selubungi kami dengan kesadaran  ini,  ya  Tuhan,  ajarilah  kami  untuk  tidak 

 menjadi rasul-rasul  pesimis  melainkan  rasul-rasul  yang  percaya  akan Sang Sabda.

 Amin.