Cerca nel blog

sabato 5 marzo 2016

Panggilan
Allah mempunyai rencana yang sungguh indah dalam hidup setiap orang yang percaya dalam Tuhan Yesus Kristus. 
 Dialah yang menyelamatkan kita dan MEMANGGIL kita dengan panggilan kudus ….. berdasarkan maksud dan kasih karuniaNya sendiri …ª (2 Tim 1:9).

                                                                            
  Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapanNya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anakNya, sesuai dengan kerelaan kehendakNya  (Ef 1:4-5).
 Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar bagi Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangNya yang ajaibª (1 Ptr 2:9). 

Kamulah yang dipanggil untuk menjadi pelayan Tuhan ...
Benarlah bahwa Tuhan yang memanggil kita namun kitalah yang dituntut menjawab ... Tuhan mengundang kita...
maukah kita mengikutiNya?
Datanglah dan lihatlah! 
Betapa indah tinggal bersama Yesus !